SUMIDENSO WIRING NAM ĐỊNH

Địa điểm: H. Ý Yên, tỉnh Nam Định

Chủ đầu tư: Cty TNHH Sumidenso Việt Nam

Nhà thầu: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp các tủ phân phối    
* Cung cấp tủ điều khiển bơm

Thời gian: 2010

Tình trạng: Hoàn thành

  • SUMIDENSO

Dự án khác