SUNWOOD VINA

Địa điểm: Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: CTY TNHH Sunwood Vina

Nhà thầu: CTY Cp Descon

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ ATS    
* Cung cấp tủ Bơm

Tình trạng: Hoàn thành

  • SUNWOOD VINA