SURINT OMYA Việt Nam

Địa điểm: Long thành, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Surint Omya VN

Nhà thầu:Surint Omya VN

Phạm vi công việc:
* Cung cấp các tủ phân phối
* Cung cấp tủ MCC

Tình trạng: Hoàn thành

  • SURINT OMYA Việt Nam