TAV Việt Nam

Địa điểm: Lô A4, KCN Nguyen Duc Canh, Thái Bình

Chủ đầu tư: Cty TNHH TAV

Nhà thầu: CTY SS Builder Việt Nam

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ chiếu sáng    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ ATS

Thời gian: 2011-2012

Tình trạng: Hoàn thành

  • TAV VIỆT NAM
  • TAV VIỆT NAM

Dự án khác