Thép Tây Đô

Địa điểm: KCN Trà Nóc 2, TP. Cần Thơ
Chủ đầu tư: Cty Thép Tây Đô
Nhà thầu: Cty TNHH Lò Gia Nhiệt Việt - Nhật
Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ PLC    
* Cung cấp tủ chiếu sáng
Năm  : 2014
Tình Trạng: Hoàn thành

  • Thép Tây Đô