Thủy Sản An Phước

Địa điểm: An Phước, Măng Thít, Vĩnh Long

Chủ đầu tư: Cty CP Thủy sản An Phước

Nhà thầu: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ MSB    
* Cung cấp các tủ phân phối    
* Cung cấp các tủ chiếu sáng

Thời gian: 2008 & 2010

Tình trạng: Hoàn thành

  • Thủy Sản An Phước