TÒA NHÀ LIM MENG

Địa điểm: Phnom Penh, Campuchia

Nhà thầu: Công ty TNHH Xây Dựng HEK

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ MSB
* Cung cấp tủ DB

 Năm: 2015

Tình trạng: Hoàn thành

Dự án khác