TPR Việt Nam

Địa điểm: KCN VSIP II, Bình Dương

Chủ đầu tư: Cty TNHH TPR Việt Nam

Nhà thầu: CTY Fuji Furukawa E&C (Việt Nam)

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối

Thời gian: 2011

Tình trạng: Hoàn thành

  • TPR Việt Nam