VINA FOODS KYOEI

Địa điểm: Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Vina Foods Kyoei

Nhà thầu: CTY Cp  kỹ thuật & Thương mại HTG

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ phân phối

Tình trạng: Hoàn thành

  • VINA FOODS KYOEI

Dự án khác