VINSCHOOL-VHCP

Địa điểm: Vinhomes Cemtral Park, Bình Thạnh  

Chủ đầu tư: Vingroup

Nhà thầu: Vingroup

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ phân phối

Năm: 2018

Tình trạng: Hoàn thành

  • VINSCHOOL-VHCP