VN DONA ORIENT

Địa điểm: KCN Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Viet Nam Dona Orient Co., Ltd

Nhà thầu: Cty TNHH Hoàng Nhi

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ tụ bù
* Cung cấp tủ phân phối

Năm: 2016

Tình trạng: Hoàn thành

  • VN DONA ORIENT

Dự án khác