TỦ ĐIỆN CHÍNH

TỦ ĐIỆN CHÍNH

Mã sản phẩm: EF208810MS0-43
Thông tin sản phẩm:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TIÊU CHUẨN

   

Tiêu chuẩn phù hợp

: IEC 61439 phần 1&2

Tỉ lệ điện áp hoạt động                 

: 690V/1000V

Tỉ lệ điện áp cách điện                      

: 1000V

Khả năng mang dòng

: 2000A
Dòng ngắn mạch chịu được  : Thử nghiệm @ 65KA/1s
Nhiệt độ môi trường xung quanh                       : 55 oC
IP bảo vệ                                 : Tiêu chuẩn @ IP43
Hình thức phân biệt                            : Mẫu 2b