TỦ MSB - 3

TỦ MSB - 3

Mã sản phẩm:
Thông tin sản phẩm:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TIÊU CHUẨN

Tiêu chuẩn phù hợp

: IEC 61439 phần 1&2

Tỉ lệ điện áp hoạt động                 

: 690V/1000V

Tỉ lệ điện áp cách điện                      

: 1000V

Khả năng mang dòng

: Lên tới 6300A
Dòng ngắn mạch chịu được  : Thử nghiệm @ 65KA/1s
Nhiệt độ môi trường xung quanh                       : 55 oC
IP bảo vệ                                 : Tiêu chuẩn @ IP43  
Hình thức phân biệt                            : Mẫu 2a/2b/3a/3b/4a/4b