Tủ Chuyển Nguồn Tự Động

ATS (chuyển nguồn tự động) là hệ thống chuyển mạch cung cấp điện từ  nhiều nguồn năng lượng khác nhau có thể là máy biến áp,máy phát điện, cung cấp UPS.