HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Tủ Chuyển Nguồn Tự Động

 

ATS (chuyển nguồn tự động) là hệ thống chuyển mạch cung cấp điện từ  nhiều nguồn năng lượng khác nhau có thể là máy biến áp,máy phát điện, cung cấp UPS.

 

 

 

 

 

 

ATS panel
ATS panel