Synchronizing Control Panels

Chúng tôi sản xuất tủ điều khiển hòa đồng bộ có tất cả các hệ thống điều khiển và thiết bị chuyển đổi cần thiết cho nhiều máy phát điện khác nhau, hoạt động đồng bộ bằng chế độ tự động hoặc bằng tay như thiết bị đóng cắt, relay bảo vệ, thiết bị kết nối giữa đồng hồ và relay.

Hoạt động đồng bộ bằng tay/tự động/tải có cung cấp các relay, PLC và thiết bị đo đếm để quan sát các thông số, giúp người sử dụng vận hành an toàn khi máy phát chạy song song. Tăng độ tin cậy của máy phát, khả năng mở rộng, linh hoạt, bảo trì và hoạt động hiệu quả.