Crown Đà Nẵng

Địa điểm: KCN Liên chiểu, TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Tập đoàn Crown

Nhà thầu: CTY TNHH Kỹ Thuật Quốc Việt

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp các tủ phân phối    
* Cung cấp các chiếu sáng

Thời gian: 2010-2013

Tình trạng: Hoàn thành

  • Crown Đà Nẵng2