Nhà máy

Lô B2-52, KCN Tân Đông Hiệp B, P. Tân Đông Hiệp, T/x Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam.

(84) 028 7309 1818

Văn phòng

Tầng 3, 121/13 Tân cảng, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam.

(84) 028 7309 1818