Nhà Máy Create Medic

Địa điểm: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Cty TNHH Create Medic Việt Nam

Nhà thầu: Yurtec Việt Nam

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ MDB    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp các Chiller

Thời gian: 2011

Tình trạng: Hoàn thành

  • TBYT