RIKEN VIỆT NAM

Địa điểm: Visip II, Bình Dương

Chủ đầu tư: Riken VN

Nhà thầu: Fuji Furukawa E&C

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ phân phối

Năm: 2015

Tình trạng: Hoàn thành

  • RIKEN VIỆT NAM