Tủ Điện Phân Phối

Tủ điện phân phối là một phần của hệ thống cung cấp điện được phân chia ra từng nhánh riêng lẻ và lắp đặt CB để bảo vệ quá tải cho mỗi mạch. Trong thực tế RCD - thiết bị chống dòng rò hoặc RCBO - cầu dao được bảo vệ và tích hợp chống dòng rò thường được sử dụng để làm tăng tính an toàn, bảo vệ con người khỏi giật điện.