MABUCHI MOTOR

CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR
 • Địa điểm: Số 2, Đường 5A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.
 • Phạm vi cung cấp dịch vụ: 
  • Cung cấp nhân công lắp đặt tủ điện ở nhà máy
  • Bảo trì hệ thống tủ điện chính
  • Lắp đặt hệ thống điện cho hệ thống băng tải
  • Cung cấp tủ cho máy biến thế
  • Lắp đặt băng tải
  • Cung cấp và lắp đặt máy biến thế.
 • MABUCHI MOTOR