Kahoku Factory

Địa điểm: KCN Đồng An 2 - Bình Dương

Chủ đầu tư   : CTY TNHH Kahoku Lighting Solutions Việt Nam   

Nhà thầu: Viet Phat Electric Engineering & Contruction Co., Ltd

Phạm vi công việc:
* Cung cấp các tủ phân phối DB    
* Cung cấp Thang máng cáp

Năm: 2019

Tình trạng : Hoàn thành

  • Kahoku Factory