Khách Sạn Imperial Complex

Địa điểm: 159 Thùy Vân, Thắng Tam, Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Khách sạn Imperial Complex

Nhà thầu: CTY TNHH Kỹ Thuật P&M

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ điều khiển    
* Cung cấp các tủ phân phối

Thời gian: 2008

Tình trạng: Hoàn thành

  • IMPERIAL COMPLEX