Kian Joo Canpact

Địa điểm: KCN Mỹ Phước II, Bến Cát, Bình Dương

Chủ đầu tư: Cty Kian Joo Canpact Việt Nam

Nhà thầu: CTY TNHH TM - DV - Kỹ Thuật GPL

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp các tủ phân phối

Thời gian: 2008

Tình trạng: Hoàn thành

  • Kian Joo Canpact