NHÀ MÁY GIẤY CHENG LOONG BÌNH DƯƠNG

Địa điểm: Bến Cát, Bình Dương

Chủ đầu tư: CTY TNHH Cheng Loong Bình Dương

Nhà thầu: CTY TNHH Cheng Loong Bình Dương

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ tụ bù    
* Cung cấp và lắp đặt hệ thống busduct
* Cung cấp tủ phân phối chính

Tình trạng: Hoàn thành

  • CHENG LOONG BÌNH DƯƠNG