SUNSCO FACTORY

Địa điểm: Dĩ An, Bình Dương 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sun Steel

Nhà thầu: Fuji Furukawa E&C ( VIETNAM) Co,.LTD

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ chuyển nguồn tự động 
* Cung cấp tủ MSB

Năm: 2020

Tình trạng: Hoàn thành

  • SUNSCO FACTORY