Lắp đặt điện và điều khiển cho lĩnh vực công nghiệp, dân dụng như lắp đặt máy biến áp, tủ điện tổng, tủ điện nhánh, tủ điều khiển, chiếu sáng....thi công, kéo dây, đấu nối dây điện.