VECO

Địa điểm: Bến Lức, Long An  

Chủ đầu tư: CTY TNHH Vina Eco Board

Nhà thầu: CTY TNHH Fuji Furukawa E&C (VietNam)

Phạm vi công việc:
* Cung cấp các tủ phân phối

Năm: 2020

Tình trạng: Hoàn thành

  • VECO