Cargill Ha Nam


Địa điểm: KCN Đồng Văn 2, H. Duy Tiên, Hà Nam

Chủ đầu tư: Chi nhánh Cargill Việt Nam tại Hà Nam

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp vật tư và nhân công để thay thế biến tần

Năm: 2013

Tình trạng: Hoàn thành

  • CARGILL HA NAM