Corona Việt Nam

Địa điểm: Thang Long IP, yen My, Hung Yen

Chủ đầu tư: Corona Việt Nam

Nhà thầu: CTY CP Kỹ Thuật và TM HTG

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ chiếu sáng    
* Cung cấp tủ phân phối

Thời gian: 2010

Tình trạng: Hoàn thành

  • Corona Việt Nam