HANSAE

Địa điểm: Củ chi, HCMC

Chủ đầu tư: Hansae VN Co., LTD

Nhà thầu: Kurihara Thang Long J.V

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ MCC
* Cung cấp tủ Bơm
* Cung cấp tủ điều khiển

Tình trạng: Hoàn thành

  • HANSAE

Dự án khác