Megastar Paragon

Địa điểm: Quận 7, TP.HCM

Chủ đầu tư: CGV Cinema Việt Nam

Nhà thầu: CTY TNHH TM & KT GPL

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp các tủ phân phối

Thời gian: 2008

Tình trạng: Hoàn thành

  • Megastar Paragon

Dự án khác