Pandora

Địa điểm: 1/1 Trường Chinh, Q. Tân Phú, TP.HCM

Chủ đầu tư: Cty CP Xuất Nhập Lương Thực Tân Bình

Nhà thầu: CTY TNHH TM Kỹ Thuật GPL

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp các tủ hòa đồng bộ

Thời gian: 2012

Tình trạng: Hoàn thành

  • PANDORA

Dự án khác