Vincom Long Xuyên - An Giang

Địa điểm: Long Xuyên, An Giang
Chủ đầu tư: Vingroup
Nhà Thầu: Vingroup
Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối
* Cung cấp tủ chiếu sáng
 
Năm: 2015
Tình trạng: Hoàn thành

  • 001

Dự án khác