Times Square

Địa điểm: 57 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

Chủ đầu tư: Times Square Việt Nam

Nhà thầu: CTY CP Kỹ Thuật Việt Tiến

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp thang cáp & Phụ kiện

Thời gian: 2012

Tình trạng: Hoàn thành

  • 11

Dự án khác