SCS BUILDINGS

Địa điểm: Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Sacom Chíp Sáng

Nhà thầu: CTY TNHH Thế Minh  

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ UPS
* Cung cấp khay cáp, thang cáp

Năm:

Tình trạng: Hoàn thành

  • SCS BUILDINGS

Dự án khác