YUWA VN

Địa điểm: KCN Vsip 2, Bình Dương

Chủ đầu tư: Yuwa Việt Nam

Nhà thầu: Yurtec Việt Nam

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ phân phối

Tình trạng: Hoàn thành

  • 1111