Abbot

Địa điểm: Tòa nhà Mê Linh, TP.HCM

Chủ đầu tư: Cty Abbot Việt Nam

Nhà thầu: CTY CP TM Kỹ Thuật TES

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tù phân phối    
* Cung cấp trunking và máng cáp

Thời gian: 2009

Tình trạng: Hoàn thành

  • Abbot

Dự án khác