KCP Việt Nam

Địa điểm: Son Hoa District, Phu Yen Province

Chủ đầu tư: Cty TNHH Công Nghiệp KCP Việt Nam

Nhà thầu: Cty TNHH Công Nghiệp KCP Việt Nam

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ MCC
* Cung cấp tủ DB

Năm: 2015

Tình trạng: Hoàn thành

  • KCP Việt Nam

Dự án khác