Dan On Factory

Địa điểm: Mỹ Phước 3IP, Bến Cát, Bình Dương  

Chủ đầu tư: Cty CP Thực Phẩm Dân Ôn VN

Nhà thầu: Cty CP TEDCO Việt Nam

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ phân phối

Năm: 2020

Tình trạng: Hoàn thành

  • Dan On Factory

Dự án khác