Sabeco Quảng Ngãi

Địa điểm: KCN Quảng Phú, Quảng Ngãi

Chủ đầu tư: Tập đoàn Bia Sài Gòn

Nhà thầu: CTY TNHH Mạnh Tín

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ chiếu sáng

Năm: 2009

Tình trạng: Hoàn thành

  • SABECO QUẢNG NGÃI
  • SABECO QUẢNG NGÃI

Dự án khác