Sabeco Sông Lam

Địa điểm: Đường D1, KCN Bắc Vinh, Vinh. Nghệ An

Chủ đầu tư: Tổng cty Bia Sài Gòn

Nhà thầu: CTY TNHH Mạnh Tín

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ chiếu sáng

Năm: 2009

Tình trạng: Hoàn thành

  • SABECO SÔNG LAM

Dự án khác