Amada

Địa điểm: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Cty TNHH Thực phẩm Amada Việt Nam

Nhà thầu: Kurihara Thăng Long

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ điều khiển    
* Cung cấp nhân công lắp đặt

Thời gian: 2004

Tình trạng: Hoàn thành

  • Amada

Dự án khác