Unilever

Địa điểm: KCN Tây Bắc, Củ Chi, TP.HCM

Chủ đầu tư: Unilever Việt Nam

Nhà thầu: CTY TNHH Hoàng Nhi

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ Rack    
* Cung cấp trunking và thang cáp

Thời gian: 2002

Tình trạng: Hoàn thành

  • UNILEVER

Dự án khác