AJINOMOTO Việt Nam

Địa điểm: Long Thành, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Tập đoàn Ajinomoto Việt Nam

Nhà thầu: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ chiếu sáng

Thời gian: 2009

Tình trạng: Hoàn thành

  • AJINOMOTO

Dự án khác