Hamagasu Việt Nam

Địa điểm: KCN Nội Bài, TP.Hà Nội

Chủ đầu tư: Cty TNHH Hamagasu Việt Nam

Nhà thầu: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp các tủ phân phối

Thời gian: 2008

Tình trạng: Hoàn thành

  • HAMAGASU VIỆT NAM

Dự án khác