Mitsuba Mtech

Địa điểm: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Cty TNHH Mitsuba M-Tech Việt Nam

Nhà thầu: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ MSB    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp các tủ chiếu sáng

Thời gian: 2009-2010-2011

Tình trạng: Hoàn thành

  • MITSUBA MTECH

Dự án khác