Honda Vinh Phuc Phase 2

Địa điểm: Tp Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc  

Chủ đầu tư: CTY Honda  VN

Nhà thầu: CTY CP Wagohatten

Phạm vi công việc:
* Cung cấp các tủ phân phối    
* Cung cấp tủ chiếu sáng

Năm: 2020

Tình trạng: Hoàn thành

  • HONDA VINH PHUC PHASE 2

Dự án khác