SUZUKI MOTOR

Địa điểm: Phnom Penh - Campuchia

Chủ đầu tư: Cambodia Suzuki Motor

Nhà thầu: FUJI FURUKUWA E&C (Cambodia)

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ tụ bù

Năm: 2012

Tình trạng: Hoàn thành

  • SUZUKI MOTOR

Dự án khác